Oprema

 

  • 1 ili više digitalnih prijemnika

  • satelitsku karticu za svaki od njih

  • satelitsku antenu sa pratećom opremom usmerenu na satelit Eutelsat W2