Način plaćanja

 

Prepaid opcija vam omogućava da pakete platite unapred za 12 meseci.