Cenovnik

 

 

Aktivacija i Instalacija*

Cena uz Ugovor - 24 meseca

Cena bez Ugovora

MOTOROLA VIP-1003

€ 30 .-

€ 120 .-

 

€ 300 .-

 

- Pretplata na 3 meseca

 

 

€ 47,70

 

€ 82,70

 

- Pretplata na 6 meseci

 

 

€ 95,40

 

€ 156,60

 

- Pretplata na 12 meseci

 

 

€ 190,80

 

€ 295,80

 

PC-/ MAC- / Linux-/ Flash-players

/

/

/

- Pretplata na 1 mesec

 

 

/

€ 29 .-

 

- Pretplata na 3 meseca

 

 

€ 47,70

 

€ 66 .-

 

- Pretplata na 6 meseci

 

 

€ 95,40

 

€ 108 .-

 

- Pretplata na 12 meseci

 

 

€ 190,80

 

€ 190,80

 

SAMSUNG SMART TV

€ 30 .-

 

/

/

- Pretplata na 1 mesec

 

 

/

€ 29 .-

 

- Pretplata na 3 meseca

 

 

€ 47,70

 

€ 66 .-

 

- Pretplata na 6 meseci

 

 

€ 95,40

 

€ 108 .-

 

- Pretplata na 12 meseci

 

 

€ 190,80

 

€ 190,80

 

SMARTPHONE / TABLET

/

/

/

- Pretplata na 1 mesec

 

 

€ 6 .-

 

€ 12 .-

 

- Pretplata na 3 meseca

 

 

€ 16,80

 

€ 33 .-

 

- Pretplata na 6 meseci

 

 

€ 30 .-

 

€ 60 .-

 

- Pretplata na 12 meseci

 

 

€ 54 .-

 

€ 108 .-

 

DREAMBOX

€ 30 .-

 

/

/

- Pretplata na 1 mesec

 

 

 

 

€ 29 .-

 

- Pretplata na 3 meseca

 

 

 

 

€ 66 .-

 

- Pretplata na 6 meseci

 

 

 

 

€ 108 .-

 

- Pretplata na 12 meseci

 

 

 

 

€ 190,80

 

 

 

  *Aktivacija se plaća jednokratno, odnosno samo prvi put kada se uplaćuje pretplata! Svaki sledeći put plaćate regularnu cenu pretplate.